onsdag 22. april 2009

Kunnskapsløst av NRK

Jeg blir så oppgitt av det jeg vil kalle kunnskapsløs journalistikk. På P2 morgen i dag går FrPs Per-Willy Amundsen ut mot at de norske grensene den 1. mai skal åpnes for arbeidssøkere fra øst-europa. Han går så langt som å si at det grenser mot det uansvarlige.

Hva som er uansvarlig er utspillet til Amundsen. Om Norge skulle stenge grensene ville det bryte med en av EØS-avtalens fire friheter - nemlig fri flyt av mennesker. Konsekvensen av det Amundsen sier er at Norge skulle melde seg ut av EØS.

Hvorfor utfordrer ikke journalisten Amundsen på konsekvensen av hva han sier? Er det kunnskapsløshet? Eller er FRPs spissformuleringer unnskyldt en grundigere kritisk gjennomgang på grunn av dets nyhetsverdi?

1 kommentar:

kandahar sa...

Den kritiske journalistikken i Norge forsvant da Bjørn Hansen overkjørte Erik Solheim i 89.