tirsdag 29. september 2009

Kjøpt og betalt av legemiddelindustrien

Jeg blir rett og slett skremt av norske myndigheters holdning til HPV-vaksinen spesielt, og vaksiner generelt. HPV-vaksinen skal deles ut til ALLE jenter i tidlig tenårene. Den vil redde KUN et ti-talls jenter fra å dø av livmorhalskreft i året . Nå er en engelsk 14-åring død etter at hun tok HPV-vaksinen. Norske myndigheter svarer at det ikke er grunn til å hause opp på grunn av ett enkelt tilfelle! Les mer om saken fra NRK Puls.

ALLE norske jenter skal utsettes for en vaksine som vil redde et få-tall fra døden. Det puttes masse ressurser i informasjonsmøter for både jentene og deres foreldre over hele landet. Hva om disse pengene heller kunne vært brukt til seksual opplysning for jenter, og tilbud om gratis gynekolog ressurser for de som er i risikogruppen? Fordi det er ytterst få som vil oppleve livmorhalskreft. Det rammer kvinner med lav seksuell debutalder og hyppig partnerskifte. Årlig rammes ca. 300 norske kvinner av denne kreftformen, med ca. 100 dødsfall. Les mer i en sak fra Tidsskrift for den norske legeforening.

Vaksinen er ikke bredt utprøvd. Ingen kjenner hverken kortids- eller langtidsettervirkningene. I de landene som allerede har innført vaksinen er det meldt om flere bivirkninger. Vaksinen gjelder kun for enkelte livmorhalskrefttyper og ikke alle.

Jeg vil aldri utsette mine barn for vaksinen - og det verste er at mange innen helsesektoren er enig med meg, men tause. Dette er rett og slett tragisk og nok et eksempel på legemiddelindustriens makt.

5 kommentarer:

Anders sa...

Synes du var litt for rask og unyansert her Hilde. Vaksiner har hatt stor betydning for folkehelsen, og dessverre er alle angrep på vaksinering med på å svekke hele vaksinasjonsprogrammet. Det er endel som lar være å vaksinere sine barn. Spesielt i miljøene rundt Steinerskolene har vaksineskepsis vært utbredt. Dette fører til alvorlige hull i immuniteten. Hvis for mange lar være å vaksinere vil også effekten av vaksinasjon svekkes for hele befolkningen. I dagens samfunn er det kanskje mange som ikke er klar over hvilken effekt vaksinasjon mot polio, tuberkulose og lignende sykdommer har hatt.

HPV er et alvorlig problem. Faktisk er det rundt 300 som får livmorhalskreft i Norge hvert år En tredjedel dør av dette. Dobbelt så mange kvinner dør av livmorhalskreft som i bilulykker.

I dag har det kommet frem at dødsfallet i England antagelig skyldes andre forhold enn vaksinen Cervarix. Denne vaksinen brukes i Storbritannia og medfører milde bivirkninger i under 4 promille av tilfellene. Alvorlige bivirkninger er svært skjeldne. Cervarix brukes ikke i Norge, hvor vi i stedet bruker vaksinen Gardasil.

Dessverre spiller mediene videre på vaksinefrykt, noe som i sin tur er farlig for folkehelsen. Det er viktig og riktig å være skeptisk til legemiddelindustrien, men farlig når det tar overhånd.

Kilder:
BBC News
Kreftregisteret

Hilde Widerøe Wibe sa...

Vi kan ikke komme i en situasjon at alle motstandere av vaksiner knebles Anders. Jeg er ingen ekspert på temaet - og det påberope jeg meg heller ikke - men det kan ikke være slik at det kun er de som er eksperter som er meningsberettighet. Jeg skal (om mange år) - i likhet med mange andre foreldre - ta valg på vegne av våre barn i dette spørsmålet. Foreløpig er det kun NRK puls som har latt kritikerne få et talerør. Det trenger vi mer av.

Jeg er generelt skeptisk til legemiddelbruk - og spesielt den vi ikke har nok kunnskap om. HPV vaksinen er et typisk eksempel på en hastesak hvor ingen kjenner langtidsvirkningene. Vi vet ikke en gang om den vil virke om flere ti-år når kreften slår inn...

Vi kjente ikke tidligere til brystkreftfaren ved langvarig bruk av p-piller og deretter østrogen i overgansalderen. Etter flere brystkreft dødsfall har heldigvis bruken av østrogen blitt meget restriktiv.

Vi kjenner til hvilken skade kvikksølv har - likevel så har svineinfluensaen i seg kvikksølv. Ikke rart folk er skeptisk - eller heldigvis sier jeg.

Jeg synes legemiddelindustriens makt over myndighetene har tatt overhånd - ikke folks skepsis...

Ingar: sa...

http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/health/article6856774.ece

Sveinung Sørbye sa...

Det er vanskelig å forstå skepsisen mot HPV-vaksinen. Ifølge WHO er vaksinen den best utprøvde noen gang. Av de 50 millioner dosene som er gitt av HPV-vaksinen i verden, er tre millioner gitt til tolv år gamle jenter. Det er utført vaksinestudier der kvinner har blitt fulgt opp i over 9 år. Konklusjonen er at vaksinen ikke har flere bivirkninger enn andre vaksiner. Norge er ikke blant de første landene som gir vaksinen. Totalt 111 land har godkjent HPV-vaksinen. I Australia startet man vaksinering av tolv år gamle jenter (og gutter) for over ett år siden.

Jeg er selv lege og spesialist i patologi, og vet en del om HPV, celleforandringer og kreft. Ut fra kunnskapen om HPV vaksinen så langt, ville det være uetisk ikke å tilby vaksinen til jenter i Norge. Gjennomsnittsalderen hos de som får livmorhalskreft er 52 år, men min erfaring er at denne sykdommen ofte rammer relativt unge kvinner, helt ned i 25-35 år alder. Av de som ble behandlet for livmorhalskreft ved Universitetssykehuset Nord-Norge i løpet av de siste tre år, var 40 % under 40 år.

De siste årene har det vært en kraftig økning i forekomsten av HPV. Likevel er antall tilfeller av livmorhalskreft redusert fordi man gjennom regelmessige celleprøver fra livmorhalsen (screening) oppdager forstadier til kreft som kan behandles. Problemet er at maksimalt åtti prosent av alle norske kvinner i alderen 25-69 år møter til celleprøve. Halvparten av de som får livmorhalskreft hadde ikke tatt celleprøve de siste seks år før kreftdiagnosen. HPV-vaksine kan være et viktig virkemiddel for å redusere antall krefttilfeller ytterligere.

Vaksinering er et av de mest effektive redskaper som legevitenskapen har for å forebygge sykdom og død. Foreldrene kan føle seg sikre på at tolvåringene deres er i trygge hender når de får HPV-vaksinen.

Sandy L sa...

http://www.scribd.com/full/22330646?access_key=key-dvb5es14iwblkqmlyb