torsdag 5. august 2010

Hva har Hanssen egentlig gjort som er umoralsk og forkastelig?

Jeg må si jeg er forundret over den voldsomme hetsen som Bjarne Håkon Hanssen er blitt utsatt for. Jeg skjønner kanskje egentlig ikke problemet?

Han har avsluttet sin politiske karriere - det kan vel neppe være forkastelig eller umoralsk? Jeg tenker det faktisk er en fordel at en ikke er politiker på livstid, men at det slippes til yngre krefter både på Storting og i regjering. Er det da umoralsk at han har begynt i ny jobb? Det er vel bra at politikere også kan ta seg ordinære jobber når de avslutter sin politiske gjerning? Er det forkastelig at han har begynt i en jobb hvor han benytter seg av sin opparbeidede kompetanse? Det kan tydeligvis være vanskelig å forstå for enkelte politikere, men alle andre arbeidstakere benytter seg av kompetanse som er bygd opp i tidligere jobber.

Hanssen rådgir en privat barnehageeier i et politisk tema som har vært på bordet når han selv satt som statsråd. Dette kan være et problem hvis det var en stor sak i regjeringen. Hanssen selv hevder han ikke husker saken - hvilket kan være meget sannsynlig da det er en mengde saker som behandles av regjeringen på regjeringskonferansene hver tirsdag og torsdag. Likevel skjønner jeg ikke hva slags viktig informasjon han har fått - som ellers er unntatt offentligheten. Telefonen han tok til den tidligere stortingskollegaen handlet jo nettopp om å hente inn fakta.

Uansett, hvis sistnevnte er problemet kunne det vært forhindret ved strengere karanteneregler for nettopp statsråder. Hanssen overholdt karantenereglene han var pålagt, og har vel dermed heller ikke her gjort noe umoralsk eller forkastelig?

Hva forventer koret av hetsere av tidligere kollegaer? Hadde det vært bedre om Hanssen ble fylkesmann som andre avgåtte politikere? Nå skal det være sagt at også de benytter seg av tidligere opparbeidet kompetanse. Uansett var det ingen poster ledig. Er det eneste stuerene å følge i andre  AP-politikeres fotspor å begynne i fagbevegelsen, og helst LO. Få har mer politisk påvirkningsmakt og gjennomslag enn nettopp LO. Her bruker de sin kompetanse, opparbeidet gjennom sin politiske gjerning, men ingen rekker en moralsk pekefinger mot dem. 

Hva om han hadde begynt i en annen organisasjon? Er det bedre med bistandsorganisasjoner enn interesseorganisasjoner? Hva med NHO? Det ville kanskje vært feil å tjene næringslivets interesser, men kanskje et pluss i boken at det er en organisasjon. Heller det enn en skummel virksomhet som er ute etter å tjene penger. Det er forøvrig mange organisasjoner i alle kategorier som står på PR-rådgiverenes kundelister.

Bilde lånt av Gunnar Stavrums nettblogg.
Hva om han hadde begynt i OLF; oljeindustriens landsforening, eller enda verre - Statoil og tjent det forurensende næringslivet sine interesser? Statoil har flere tidligere politikere blant sine kommunikasjonsrådgivere. Oljebransjen har til og med et eget departement hvor industrien bruker mye ressurser for å påvirke både embetsverk og politikere.

Er problemet at han har begynt i et firma som rådgir mange forskjellige virksomheter og organisasjoner, kanskje til og med hemmelige? Den nåværende kunden er jo kjent. De forurenser ikke. De bidrar med en viktig samfunnsoppgave - nemlig å ta vare på barna våre. De har vært en viktig ressurs som har bidratt til å møte viktige politiske målsettinger om full barnehagedekning. Et meget viktig likestillingspolitisk tiltak. Kanskje det viktigste. Det er først nå de plutselig er utskjelt og i utrydningsfare. Fordi de ønsker å tjene noen kroner på den investeringen de har gjort, og den risikoen de har tatt. Hva er så umoralsk og forkastelig med det?

3 kommentarer:

Anonym sa...

Interessekonflikt, heter det. Har man hatt en oppdragsgiver, her staten, Ap, Ap-medlemmer og Ap-velgere, er det moralsk tvilsomt å motarbeide denne oppdragsgiveren så tidlig etter at man har forlatt den.

Hanssen har tilegnet seg kunnskap som knapt noen andre i Norge har, i egenskap av tillitsverv. Han kan ikke sammenlignes med en vanlig arbeidstager.

Forsøk å finne en advokat som arbeider mot en tidligere klient - det er i strid med god advokatskikk, men ikke nødvendigvis ulovlig.

Det er også overraskende at Hanssen går ut med egne meninger i denne saken. Det er jo helt irrelevant, slik han fremstiller sin egen rolle. På den annen side: Hvis en ny kunde vil jobbe FOR regjeringens forslag, endrer han sikkert mening igjen, mot betaling.

Igjen: Hvor ofte sier en advokat at en klient er uskyldig? Aldri. Hun sier at min klient sier han er uskyldig.

AHO sa...

Interessant LO-parallell, den hadde jeg faktisk ikke tenkt på. Jeg har selv skrevet et innlegg om dette, som var å finne i DN og BT tidligere denne uken, og her på nett: http://www.na24.no/propaganda/article2955714.ece

Anonym:

Det virker som om du og mange andre glemmer at politiske prosesser skal - i hvert fall bør være - mest mulig transparante. Hvis det er slik at når en politiker går ut av politikken, så sitter han på et lass av hemmeligstemplet informasjon fra regjeringens korridorer, er det illevarslende. Folkevalgte er tross alt folkets ansatte: Det er vi som utbetaler lønningene deres, vi har et krav på å vite hva de holder på med.

Å tilegne seg kunnskap betyr ikke nødvendigvis at en vil bruke den til manipulasjon og kynisme, heller tvert om: Han vil ha et nyansert syn på saken og kjenne både ulemper og fordeler.

Og hvordan vet man at Hanssen ikke ville ha "motarbeidet" regjeringsforslag om han fremdeles satt der? Det er et elendig forslag i ekte SV-ånd, så det er ikke så usannsynlig. Han ville (i så fall) fremdeles forsøkt å påvirke for alt det var verdt, forskjellen er at det nå er penger involvert, og da mener folk at hele greia korrumperes.

Kritikken av BHH er lite gjennomtenkt, for å si det forsiktig.

Hilde Widerøe Wibe sa...

Andreas Hardhaug Olsen: Jeg leste innlegget ditt i DN. Meget bra. Det var faktisk det som inspirerte meg til å blogge om saken selv :-)