fredag 6. august 2010

Kreativiteten blant unge amerikanere faller

Bilde lånt av Newsweek: Ut av boksen-tenkning
Newsweek har en interessant artikkel om at USA opplever en kreativitetskrise. Dette skjer samtidig med at kreativitet blir identifisert som den viktigste lederegenskapen for framtiden i en undersøkelse IBM har utført blant 1500 CEO. I tillegg florerer det av viktige saker som krever kreative løsninger; klima, finanskrise og helseutfordringer.

Artikkelen har ikke et entydig svar på hvorfor det er et fall i kreativiteten. Mulige årsaker kan være antallet timer barn tilbringer foran TV og videospill heller enn å engasjere seg i kreative aktiviteter. En annen mulig årsak er mangelen på kreativ stimulans i skolen. Det er generelt lite fokus på å inspirere til kreativ aktivitet hos barn. Du blir sannsynligvis kreativ på tross av systemet, heller enn på grunn av. 

Artikkelen peker også på hvordan andre land har satt kreativitet på dagsorden. I Stor-Brittania endret de fagplanene for ungdomskolen - fra naturfag til språk - til fokus på ideegenerering. EU gjorde 2009 til det Europeiske året for Kreativitet og Innovasjon. Selv i Kina har de hatt en utdanningsreform, og skolene har adoptert en problem-basert læringstilnærming.

Artikkelforfatteren peker ikke bare på problemet. Løsninger skisseres også. Kreativitet kan læres. Og det krever trening. Vi finner kreativiteten i hjernen sin høyrebark , mens det er venstre barken som kan sette ord på ideene. Ideegenerering krever god samarbeid mellom de to barkene. Skolens ensidige fokus på venstrebark setter høyrebark i hvilemodus.

Vi kan som foreldre også inspirere våre barn til kreativ aktivitet. Førskolebarn stiller foreldrene sine nærmere 100 spørsmål om dagen. Still spørsmålet tilbake til barnet. Oppmuntre til å komme med egne forklaringer på spørsmålet. Det er også visse typer leker som er koblet opp til høy kreativitet. Rollespill, og gjennom det gi uttrykk for noen andre sine synspunkt, utvikler evnen til å analysere situasjoner fra ulike perspektiv.

Hva er situasjonen for kreativitet i Norge? Jeg har blogget tidligere om min bekymring for manglende kreativitet i den norske skolen. Jeg tror ikke det står så ille til som i USA. Uansett tror jeg også vi i Norge har behov for å sette kreativitet høyere på dagsorden. Hvordan skal vi stimulere til mer kreativ aktivitet hos den oppvoksende slekten?

2 kommentarer:

Trond Smaavik sa...

Jeg er ikke uten videre enig i at dataspill ikke fremmer kreativitet. Det vises lenger ned i innlegget ditt til bruk av rollespill. Jeg har tro på bruk av blant annet dataspill for å fremme kreativitet. Spillerne lærer å leve seg inn i en tenkt situasjon, utvikler nysgjerrighet ved å utforske omgivelsene i spillet, samt problemløsing ved å løse oppgaver/oppdrag.

En fiktiv verden er også et godt utgangspunkt for å dikte og fabulere videre selv. Da jeg var liten hørte vi på Radioteateret og gikk ut og lekte historien videre selv.

Hilde Widerøe Wibe sa...

Hva dataspill fremmer eller ikke fremmer kan sikkert diskuteres. Det er nok både gode og dårlige dataspill. Og ulik grad av egen involvering og fri tenkning.

Jeg er selv mest tilhenger av den frie leken - hvor barna selv legger rammene. Det er jo en kreativ prosess i seg selv.

Om dataspill, radioteater, bøker eller andre hjelpemidler bidrar til kreative prosesser hos barn så er jo også det uansett positivt.