torsdag 5. februar 2009

Å sette dagsorden

Dagbladet skriver i dag at Bloggere senket regjeringens blasfemi-forslag. Mange bloggere har skrevet om saken og engasjert seg. Marian har skrevet et flammende innlegg til forsvar for ytringsfriheten. Tore O. startet til og med en facebook-aksjon mot blasfemiparagrafen, som fikk 776 medlemmer.

I gamle dager (nærmere bestemt 15 år siden…) så mobiliserte vi til store demonstrasjoner i gatene når det var noe vi var sinna på. Jeg kan ikke huske at noen av de flotte opptogene flytter verken fjell eller komma. Men moro var det.

Den yngre generasjon kritiseres for at de ikke er samfunnsengasjerte. Realiteten er at Internett har ført til nye former for politisk engasjement. Dette viser en ny SIFO rapport om Ungdom, politikk og internett. Dagens ungdom anser seg som samfunnsinteresserte.

Det å engasjere seg i et parti oppleves som en forpliktelse og tar for mye tid. Det å melde seg inn i et politisk parti krever at en må være lojal til alle partiets standpunkter. Dette er problematisk for en generasjon hvor egne meninger og individualisme står sterkt. De siste års utvikling av sosiale medier har åpnet opp for en mulighet for aktivitet som i større grad virker engasjerende og mobiliserende på ungdommen.

Internett åpner opp for muligheten til å delta og ytre seg på måter som passer de fleste ungdommene bedre enn deltakelse i ungdomsorganisasjoner. På Internett er det enklere å få utløp for et behov for å ytre seg og engasjere seg i aktuelle spørsmål, og terskelen er lav. Nettet fungerer som et viktig mobiliseringsverktøy i forhold til politisk engasjement. Det er også en treningsarena hvor ungdommen kan få testet ut meningene sine.

Tore O. er ikke lenger en ungdom, men han gjør som ungdom og kanaliserer sitt engasjement – og andres – gjennom nettkampanjer. Og det funker.

Ingen kommentarer: