torsdag 26. februar 2009

Umusikalsk av VG

Dagens forside i VG "Historisk! Norsk økonomi størst: Nå er Sverige lillebror" gir en ekkel bismak. Årsaken til at Norge gjør det bra er at vi har en oljeformue. Det har ikke Sverige. Sverige, har en økonomi som er basert på mye industri (noe vi tidligere har misunt dem) hvilket er en annen årsak til at den økonomiske krisen har rammet dem ekstra hardt. Dette er ingen tid å hovere. Tvert i mot.

Det er forsiden, og altså skandalemakerene på desken, som her er syndebukkene. I selve artikkelen er både statsministeren og finansministeren tydelige på at selv om det er hyggelig at norsk økonomi er solid er det ingen grunn til å glede seg over at våre naboer sliter. - Jeg synes det er mye morsommere å slå svenskene på ski eller i Melodi Grand Prix, enn i BNP. I solidaritet med vårt broderfolk, som er meget sterkt rammet av finanskrisen, vil jeg ikke glede meg over dette, sier Kristin Halvorsen.

4 kommentarer:

Dag-Rune Z. Vollen sa...

Enig i synspunktene dine - og til statsråd Halvorsen, sjølsagt.
En annen side er at dette innebærer av vg sender et signal om at Norge har komplekser i forhold til Sverige...
Og rent teknisk til slutt: Sverige vil alltid være lillesøster/lillebror, siden den svenske staten er noen hundre år yngre enn den norske...

Hilde Widerøe Wibe sa...

Hvem som er lillesøster/bror er en interesant filosofisk problemstillingfordi det handler vel om hva du tar som utgangspunkt. Vekta, Alder, Størrelse, Tyngde, BNP etc.

For Norge sin del er det vel nettopp mindreverdighetskomplekset som er utgangspunktet. Og det typiske bildet på det er nettopp at storebror/søster sjeldent er opptatt av problemstillingen størst, snillest, gamlest osv.

Dag-Rune sa...

Vel, jeg må nok innrømme at selv om min lillebror er både lenger og breiere enn meg, så er han lillebror på grunn av at jeg er eldst. Og akkurat med det tror jeg ikke filosofien har så mye å si...

Hilde Widerøe Wibe sa...

Utfordringen kommer når du skal trekke lillebror analogien over fra mennesket til land. Da har alder en tendens til å bli erstattet med størrelse og makt... Det er i det skjæringspunktet filosofien kommer inn.