søndag 8. mars 2009

Kvinnedagen er fremdeles viktig

I dag har jeg kledt meg i rødt, men jeg skal ikke gå i tog. Jeg vil markere kvinnedagen på min egen måte. Med og minnes de kvinnene som har stått på barrikadene opp gjennom tidene for å kjempe frem rettigheter jeg ser som det mest naturlige i verden i dag. Som betyr at jeg har rett til å stemme. Rett til å engasjere meg. Som betyr at jeg har like rettigheter på jobb-markedet og rett til lik lønn for likt arbeid. Å ikke ha disse rettighetene oppleves som absurd for meg.

Samtidig vet jeg det er et flertall av kvinner rundt i verden som ikke har de samme rettighetene som de jeg har. Som opplever en diskriminering vi norske kvinner aldri har vært utsatt for. Som risikerer å bli drept av sin egen familie om de er så uheldig å bli voldtatt. Som er stengt inne i sine egne hjem, og må slave for sine menn. Listen av urettferdigheter er lang som et vondt år. De er et bevis på at kvinnedagen fremdeles er like viktig. Kvinnedagen handler for meg mest om dem. Om kampen for at alle kvinner skal kunne nyte de samme rettighetene jeg har. Rett til et liv utenfor hjemmet. Rett til et likeverdig liv.

Årsaken til at jeg ikke skal gå i tog er at jeg ikke identifiserer meg med dagens feminister og deres paroler. Jeg vil heller definere meg som en humanist fordi jeg vil all diskriminering til livs, uavhengig av hvorvidt du er kvinne eller mann, barn eller voksen, hvit eller svart, gammel eller ung, om du har en eller to armer. Jeg vil at menn skal ha like rettigheter som far som mor har. Jeg vil at innvandrere skal ha like rettigheter på jobb-markedet selv om de heter Ali. Jeg ønsker meg et samfunn hvor det ikke spiller noen rolle hvilket kjønn du har, hvilken farge du har på huden eller hva du heter.

Kvinnedagen har like fullt sin berettigelse fordi kvinner blir hardest rammet av forskjellene i verden. Den diskrimineringen menn blir utsatt for har ofte en dobbelt effekt på kvinnen. Fordi det ofte er kvinnen som får lide for mannens manglende muligheter. Kvinnen får dobbelt-straff.

Kvinnedagen skal markeres slik at alle kvinner får vite at vi gir oss ikke før også de er likeverdige. Gratulerer med dagen!

Ingen kommentarer: