onsdag 13. februar 2013

Har du tid?En tysk forskningsstudie viser at så mange som hver tredje tysker opplever seg fattigere på tid enn på penger. Andelen er neppe mindre i Norge. Nye tall fra OECD viser at Norge er det landet i Europa hvor vi er minst tilfreds med balansen mellom arbeidstid og fritid. Bare 13 prosent av nordmenn er tilfredse, mens gjennomsnittet i Europa ligger dobbelt så høyt. Vi opplever at jobben tar svært mye av vår tid. Til tross for at nordmenn har kortere arbeidsdager enn de fleste. Vi har over 16 timer tilgjengelig til fritid i døgnet, hvis vi inkludere søvn. Vi er kun slått på målstreken av danskene. Nordmenn har mer fritid enn de fleste, men vi fyller den opp med aktiviteter som fratar oss opplevelsen av at fritiden faktisk er fri.

SSB oppdaterte tidsbruksstudier sammenligner livet vi lever i dag, med livet vi levde i 1970. Kvinner er kommet i lønnet arbeid og jobber nesten dobbelt så mye nå som i 1970. Menn derimot jobber 22 prosent mindre. Vi bruker 21 prosent mindre tid på husarbeid, mens omsorgsarbeid er gått opp med 23 prosent. Barna får dermed mer av vår tid, ikke mindre. Fritiden er blitt kraftig oppgradert siden 1970. Vi leser riktignok mindre, og vi har noe mindre sosialt samvær. Men vi ser 50 prosent mer på TV, og vi bruker 43 prosent mer tid på kultur og underholdning. Øvrige fritidssysler har økt med 159 prosent.
Vi snakker lite om dødtid om dagen. Vi er heller redd for å ha for lite å gjøre. SSBs tidsbruksundersøkelse fra 2010 viser til og med at vi har flere gjøremål i løpet av en dag enn det er tid. Hvilket innebærer at vi gjør mer enn en ting om gangen. Det kan umulig vare. Kanskje er det multitaskende mennesket på vei ut, kollapset grunnet stress. Hva handler denne redselen for dødtid om? Er vi redd for et sekund stillhet med oss selv?
Vi er blitt så effektiv i vår tidsbruk at vi nå må lære oss å slå av oppmerksomheten på tid. Og det er vel ingen oppgave som er vanskeligere for det moderne mennesket enn nettopp å bruke tiden på ingenting. Vi går til og med på kurs for å lære det. Det oppleves som så unyttig, at mange rett og slett plages av det. Når kanskje nettopp det å bruke tid på ingenting er det som vil gjøre oss mer frisk. Løsningen tror jeg ligger i en balanse mellom å være og å gjøre. Spørsmålet er om vi tør. Har du tid? 

Ingen kommentarer: