søndag 23. november 2008

Et nytt paradigme

Jeg opplever vi på mange områder er i et paradigmeskifte. Det er mange måter det kan beskrives på og gjenkjennes ved. I det forrige paradigme var det en løsning for alle - typisk standarder, mens i det nye paradigmet så er det tilpassede løsninger for den enkelte. Det forrige paradigme kjennetegnes av rigide løsninger, mens det nye paradigme handler om fleksibilitet. Før handlet det om det statiske - nå er det dynamisk som gjelder. Du kan gjenkjenne det gamle ved metodeorientering mens i det nye jobbes det med nøkler i forandringsarbeid. I det forrige paradigmet ble det satt diagnoser - nå handler det om tilstand og hvorvidt det er balanse eller ubalanse. Og sist men ikke minst kjennetegnes det gamle paradigmet av lineær kausalitet (årsak - virkning), mens det nye er det en kontribusjons(bidrag) forståelse også kalt systemisk tenkning.

Det nye paradigmet gir meg håp om lyset i enden av tunnelen. Fordi det nye paradigme handler om åpen innovasjon, tverrfaglighet og kunnskapsdeling. Og de som tør tenke nytt og annerledes tror jeg vil være morgendagens vinnere - til tross for finanskrisen.

Noen har begge føttene godt plassert i det gamle, noen er på steget over, noen har en fot i hver leir og noen har hoppet rett i det. Hvor er du? Har du omfavnet det nye slik som jeg? Har du noen flere eksempler på skifte?

Ingen kommentarer: