torsdag 6. november 2008

Media i endring

Det har i dag vært møte i Kringkastingsrådet og NRKs distriktspofil var ett av temaene. NRKs mål er: Fra hele landet til hele landet. At NRK skal speile landet ga en utmerket åpning for å ta opp behovet for nye stemmer i debatten, både forskere og kvinner (som jeg har blogget om tidligere). Kringkastingssjefen sa jeg slo inn åpne dører, og at de jobber systematisk på feltet, noe vi vil se resultater av neste år lovet han.

Jeg har ikke for vane å være spesielt distriktsvennlig, men når det kommer til NRK er jeg opptatt av at vi må få mer bredde, også i nyhetene. Jeg får en assosiasjon til Tomm Kristiansens bok Mor Afrika hvor han peker på at det vi kjenner til fra Afrika er stort sett sult, fattigdom, tørke og krig. For å sette det på spissen handler ofte nyhetene fra distriktet i Norge om ulykker og vær.

NRK er i endring fordi media er i endring. Vi får kjappe nyhetsoppdateringer via alle kanaler; radio, nett og TV. Jon Gelius, som er konstituert nyhetssjef, kunne fortelle at NRK derfor går mot lengre nyhetsinnslag og analyser i Dagsrevyen for nettopp kunne bidra til mer kunnskap og forståelse. En god Dagsrevyen sa han, er en sending med færre saker.

Media utsettes i disse dager for sparekniven. Jeg tror at kuttene vil føre til at vi får en to-deling av media. De tabloidiserte vil bli mer tabloidiserte og overfladiske. De vil fortsatt løpe i flokk og bidra til fordumming. Deres jakt er etter mest mulig reklameinntekter og flest mulige lesere. De vil nok på lang sikt også beholde en trofast leseskare, men vil nok sannsynligvis ikke ha store forhåpninger om å bli spesielt store. De vil også kunne tape på sikt - fordi de ikke nødvendigvis vil tiltrekke seg de største reklamekronene.

På den andre siden vil vi sannsynligvis få flere medier som bringer de bredere analysene og innsiktsfulle artikler. Vi har allerede mange magasiner som dekker denne rollen slik som Mandag Morgen. Aftenposten prøver seg på en to-deling med magasinet Innsikt og avis-utgavene som både inneholder overflate nyheter og mer innsiktsfulle saker.

NRK skal nå hele Norge. De må derfor både ha hyppige nyhetsoppdateringer og overflatenyheter, og de lange analysene og innsiktssaker. Nrk vil fremover spille en særdeles viktige rolle i å utvikle seg til et medium som ikke bare når hele Norge, men også speiler hele Norge.

1 kommentar:

Anders sa...

Gode poeng Hilde - og god blogg.

Jeg mener at NRK i større grad må søke seg mot stoffet som kommersielle kanaler ikke kan levere, i stedet for å forsøke å konkurrere på sport, gambling og massekultur. Dette vil bety et mindre NRK som ligner mer på PBS, men med økt vekt på kvalitet enn kvantitet.

Vekk med gamblingprogrammer på NRK (er det virkelig sant at NRK betaler for å vise reklameprogrammene til Norsk Tipping?), vekk med fotball, etc. Inn med flere utenrikskorrespondenter, bedre kulturdekning, distriktsprogrammer, etc. Fotball og annen massekultur vil uansett ivaretas av de kommersielle kanalene.

NRK argumenterer med at de må ha med massekulturen for å kunne forsvare lisensen. Lisensen kan imidlertid med fordel skrotes, og i stedet dekkes inn over statsbudsjettet. Da kan man også slippe de store kostnadene ved å kreve inn en slik særskatt.