tirsdag 14. oktober 2008

Nye stemmer i den offentlige debatten


Forrige uke kuliminerte med en debatt i dagsnytt 18 vedrørende bruk av eksperter i media. Har for eksempel forskere en rett eller plikt til å bidra i den offentlige debatten? Bakgrunnen var en kommentar om at forskere må begynne å svare mediene fra Svein Tore Bergstuen, rådgiver i Geelmuyden.Kiese. Kommentaren var en respons til psykologspesialist Pål Grøndahl og professor Stål Bjørkly som stiller spørsmålet om hvorfor de samme ekspertene går igjen i mediene (Aftenposten 3. oktober).

Jeg mener at det er nødvendig både å få forskeren og forskningen høyere på agendaen i den offentlige debatten. Forskere klager ofte på at det de sier blir vridd og vendt på av journalisten til det ugjenkjennelige. Journalistene klager på at forskerne aldri får fram poenget. En kompleks problemstilling som krever fra begge hold. Jeg har vært i kontakt med flere forskningsinstitutter som sier de både har et aktivt forhold til media, og stort sett positiv erfaring. Så alt for galt kan det vel ikke være.

Jeg mener det også er nødvendig å få flere stemmer generelt inn i den offentlige debatten. Stemmer fra nye hold som kan få debatten kanskje både ett eller flere skritt videre. Derfor har jeg sendt inn navnet på 100 kvinnelige ledere fra kunnskaps- og teknologibedrifter til nyhetsredaksjoner i Tv, radio og aviser. Og jeg har fått meget positiv respons fra nyhetssjefene. Jeg vil følge nøye med framover om kvinnene får en plass i offentligheten. Og jeg vil utfordre alle kvinner til å ta den plassen.

Ingen kommentarer: