tirsdag 14. oktober 2008

Finanskrisen først og fremst en tillitskrise

Det dummeste man gjør, er å tro at faren er over, sa statsminister Jens Stoltenberg på Aftenpostens Utenrikskonferanse tirsdag. Stoltenberg uttrykte videre at enhver må være varsom med å være skråsikker. Det eneste vi kan være sikre på er at det i ettertid vil være mye å forske på...

I dag hadde vi den beste børsdagen i moderne tid. Oslo børs har steget med 12 %. Forrige uke la Oslo Børs bak seg den dårligste uken i moderne børshistorie - nå kan det gå mot en av de sterkeste. Aksjekursen på Wall Street falt med 20 % forrige uke - og har i tillegg falt 40 % det siste året. Ola Storeng meldte tilbake fra USA på Utenrikskonferansen at vi hadde ikke tålt en uke til. De vestlige bank- og kredittvesen sto på kanten av stupet.

Det vi opplever nå er en tillitskrise. Dagens oppgang har skapt et håp, men det skal mye mer til for at tilliten til finanssystemene bygges opp. Den jevne amerikaner er avhengig av børsen - mange har plassert både sparepengene og pensjonen sin der. Den amerikanske drømmen er å få eget hus. Bad Banking og fallet på børsen de siste ukene skaper derfor naturlig nok en stor opplevelse av frykt. Frykt for å miste alt. Aftenposten melder om at det kommer busslaster av amerikanere til Wall Street med følgende beskjed: I want to see my money!

Det burde ikke være en overraskelse at lånefinansiert vekst ikke går i lengden. Det kan sammenlignes med pyramidespill synes jeg: hvis det er for godt til å være sant så er det nettopp det. Nå er det bare å håpe at Gordon Brown sin kriseplan, og de tiltak som ellers iverksettes rundt om i den vestlige verden vil dempe effektene av krisen. Men ettervirkningene vil vi alle kjenne på kroppen, lenge.

Ingen kommentarer: