tirsdag 28. oktober 2008

Kunnskap prioritet nummer 1

I Danmark har de satt kunnskap på dagsorden. De har allerede definert seg som i kunnskapssamfunnet, og i kunnskapsøkonomien. Mens i Frp sitt 2. utkast til partiprogram står ordet kunnskap nevnt kun 26 ganger. Skrekk og gru om de tar inn i regjeringskvartalet om et år.

I Norge er vi litt i tvil om vi er en kunnskapsnasjon. Flere har visjoner om det - som for eksempel Venstre: visjon om et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn - hvilket skulle innebære at vi ikke er der enda.

Den sittende regjeringen i Danmark har valgt "Mulighetens samfunn" som visjon for sitt regjeringsgrunnlag (november 2007). Dette er de danske ambisjonene:
"Danmark skal være et førende vekst-, kunnskaps- og etableringssamfunn. Regjeringen har gitt utdannelse, forskning, innovasjon og entreprenørskap topp-prioritet. Regjeringen har gitt forskningen et historisk løft. Fra 2010 skal de bruke 1 % av BNP på offentlig finansiert forskning. Samtidig vil de styrke og internasjonaliseres universitetene.

Målene for den danske vekstpolitikken er klare. Danske virksomheter skal være blant de mest innovative i verden, og Danmark skal være en førende entreprenørskapsnasjon. Danmarks styrke er i høy grad det kreative, nytenkende og åpne samfunn. Regjeringen vil skape økt oppmerksomhet om det frie og kreative Danmark."

Jeg savner norske ambisjoner, generelt...

Ingen kommentarer: