onsdag 8. oktober 2008

Det store prosjektet mangler...

Etter å ha sovet på budsjettet (og vært på Civita frokostseminar om ideologi vs. pragmatisme), fremkommer det mer tydelig hva som mangler. Det er et budsjett hvor det er smurt bredt over hele linja. Et administrasjonsbudsjett for AS-Norge. Det mangler de store ambisjonene og visjonene - hva skal være prosjektet for Norge.

Ideologier handler om å knytte teori med praksis - og sånn sett ligger det vel i de fleste ideologiene en visjon om et ønsket samfunn. Denne utopia, drømmen, visjonen etc. blir dessverre mindre og mindre tydelig i politikken - og minst av alt i budsjettet.

Jeg ønsker meg en visjon for Norge. Jeg ønsker meg et nasjonalt løft for kunnskap. At Norge fullt og helt trer inn i Kunnskapsamfunnet. Det er min visjon. For politikken sin del må da tiltak og budsjett komme som en konsekvens av visjonen. Teori og praksis. Kanskje står troen på det perfekte samfunn i veien for de store prosjektene, i de ideologiene vi kjenner i dag. Og da mister vi kanskje noe vesentlig på veien.

1 kommentar:

Anonym sa...

Who knows where to download XRumer 5.0 Palladium?
Help, please. All recommend this program to effectively advertise on the Internet, this is the best program!