tirsdag 28. oktober 2008

Dagens inspirasjon er like aktuell:

"Do not ask what the nation can do for you, but what you can do for the nation." John F. Kennedy

«På kinesisk består ordet krise av to tegn. Det ene står for fare og det andre står for muligheter.» Dette sitatet hevder Wiki kommer fra Kennedy. Jeg vil vel egentlig påstå det er kineserne som har opprinnelig opphavsrett... Uansett har kineserne skjønt noe - og det er nå vårt valg om vi vil velge mulighetene.

Ingen kommentarer: