tirsdag 7. oktober 2008

Om finanskrisen i USA

Arne Jon Isachsen fra BI har skrevet innsiktsfullt om finanskrisen i USA. Han trekker det tilbake til 2. juli 1997, og den asiatiske finanskrisen som etterhvert utviklet seg til en økonomisk krise. I etterkant av krisen begynte en rekke land å kjøpe opp utenlandsk valuta som en buffer, og spesielt dollar.

Allerede på 1960-tallet dro USA store fordeler av dollerens rolle som internasjonal valuta. Andre land låner i praksis tilbake til USA, hvilket har gjort at USA altfor lett kunne tillate seg underskudd i handelen med andre.

Alan Greenspan brukte lavere rente og økt pengetilførsel som medisin på et hvilket som helst problem. Folk som tok stor risiko, ble ofte reddet av nettopp denne medisinen, hvilket igjen førte til flere som tok risiko.

Norge nyter godt av en vellykket håndtering av bankkrisen tidlig på 90-tallet. Aksjonærene tapte skjorta, hvilket har bidratt til økt forsiktighet i etterkant.

Isachsen avslutter sitt 12-siders notat datert 3. oktober med at: Den krisen vi nå opplever, er meget alvorlig... Kriser som erkjennes er et sunnhetstegn. Anbefalt lesning!

Ingen kommentarer: