onsdag 22. oktober 2008

Skyldig til det motsatt er bevist

Media opererer motsatt av domstolene i Norge. Før gransking iverksettes (og mens den pågår) så setter de tiltalte på tiltalebenken, og finner alle mulige relevante og ikke-relevante kilder som kan uttrykke seg om skyldspørsmålet. Og det er det veldig mange som er villig til. De uttrykker seg i nærmest dømmende ordlag - på et meget sviktende grunnlag - før i det hele tatt konklusjonen om skyldspørsmålet er falt. Og om den skyldige viser seg å ikke ha gjort noe galt - da skriver media sjeldent om det.

Media får ofte hjelp av de ulike tilsynene til å belyse sin sak. Kreditttilsynet er her heldigvis et hederlig unntak.

Det er mulig jeg er naiv, men jeg tror faktisk at både Schjøtt-Pedersen og Rune Bjerke er såpass rutinert at de ikke ville gitt informasjon eller benyttet seg av informasjon til sin fordel. Erna Solberg uttalte faktisk til meg en gang at Schjøttern var nærmest irriterende korrekt og flink til å holde kortene nært sitt bryst.

Heldigvis har i hvert fall ikke finanskomiteen lagt det gå alt for mye politikk i dette. De har i løpet av natten klart å komme til enighet om en krisepakke, som også skal komme sparebankene til gode, og som forhåpentligvis vil skape litt ro.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Er enig i at media i stor grad operer motsatt av domstolene - men bra er vel det. Vi trenger en kritisk presse i dette landet som kan sette søkelys på saker som ikke nødvendigvis er straffbart i Norsk lov.
Når det er sagt synes jeg problemet ifht mediadekningen (og fra enkelte i opposisjonen)av denne saken er at man blander forferdelig mye snørr og barter. Det er DNBnor som granskes av Kredittilsynet, i den forbindelse undersøkes hva slags informasjon disse har hatt og brukt før det omtalte salget av statsobligasjoner. Virker som en del av pressen (og noen i opposisjonen) ikke kjenner til regler ifht innside handel, eller hva som er vanlig prosedyre ifht etterforskning av denne type saker. Eller så kjenner de til dette, men ser at saken deres blir mer salgbar hvis en ser bort fra dette.
Trist og fordummende blir det uansett.

Hilde Widerøe Wibe sa...

Det er klart media har en viktig rolle i å belyse problematiske saker - spørsmålet er hvordan det gjøres. Enig nettopp i din siste kommentar om at mye av dekningen fungerer fordummende. Jeg synes flokk-mentaliteten til media og tendensen til at de helst skal ha hoder på et fat - selv før en granskning er avsluttet er det som er mest problematisk.