onsdag 7. januar 2009

Den store far - sosialdemokrat eller sosialliberaler?

"Far eller fader, blant mennesker også kalt pappa, er et hannkjønn (forelder) som har fått avkom." Dette er Wikipedias definisjon på far. Farsbegrepet er imidlertid i ferd med å bli utvannet. For en del år siden var jeg på en utdanningskonferanse i Trondheim hvor jeg ble stoppet av noen befal, og de spurte om jeg ikke kunne tenke meg å bli militær med argumentet at Forsvaret kunne være både en god og streng far for meg. Jeg ble paff. Jeg lurte på om det var noe med meg som i det hele tatt kunne tolkes som militær interesse. Jeg ville ha vært militærnekter om kvinner også hadde verneplikt. Jeg unnlot å si at jeg ikke ønsket forsvaret som min far. Jeg sa jeg hadde en god, og ikke streng, far og trengte ikke flere fedre.

Ikke bare Forsvaret misbruker farsdefinisjonen hvis vi skal ta utgangspunkt i Wiki sin definisjon (og for tiden er Wiki mitt favorittsted for definisjoner). På NHO sin årskonferanse i dag snakket Cass Sunstein (forøvrig rådgiver til Obama) om en annen far. Libertian paternalism, eller Nudge som han kaller det; hvilket skal bety "hjelpe uten å tvinge". Sammenfattet tror jeg det handler om en liberal far som hjelper deg til å ta riktige valg i en komplisert verden.

Utgangspunktet skal alltid være "freedom of choice" (eller litt mer tannløst: frihet til å velge), men noen ganger trenger mennesker assistanse til å velge, sier Sunstein. Mennesket er nemlig både urealistisk optimistisk (90% mener de er bedre sjåfører enn andre..!..) og vår atferd er veldig påvirket av andre. Vi har videre store problemer med kompleksitet. De mest utsatte, som trenger mest assistanse til å ta valg, er de som har manglende selvkontroll.

Sunstein sine tanker er nok en av meget mange nye forslag til ny verdensorden som vi vil bli introdusert for i den nærmeste tiden. Hvis kapitalismen ikke fungerer, og vi ikke ønsker sosialismen så må vi definere en ny ideologi som kan være en rettesnor i utviklingen av politikken. Sunstein sa det faktisk selv at dette kan være The Third Way. For meg virket tankegodset hans bare mer og mer velkjent. Til å begynne med plasserte jeg Sunstein i den liberale verden på grunn av det sentrale begrepet: libertian. Etterhvert skjønte jeg at paternalism (altså far) ble sterkere og sterkere betont. Ideene hans var rett og slett god sosial-demokratisk politikk. Vi må velge for folk fordi de evner det ikke selv... Hvilket gir ny sannhet til uttrykket om at vi alle er sosialdemokrater....

Ingen kommentarer: