søndag 11. januar 2009

Friskvær

har de innført på Mølla i Moss forteller Aftenposten i dag. De har flyttet fokus fra sykefravær til friskvær fordi de ønsker at oppmerksomheten skal være på at de ansatte er tilstede og friske. De har bygget en bedriftskultur rettet mot forebygging og helse. Resultat? Produksjonen har økt med 43 prosent, med samme antall ansatte. Sykefraværet er gått ned til 5 %, noe som har spart bedriften for rundt regnet 1.6 millioner i 2008 alene! Det kan vel knapt uttrykkes tydeligere at fokus på helse på arbeidsplassen lønner seg.

Det diskuteres ofte hvilket ansvar virksomhetene skal ha for medarbeidernes ve og vel. I Norge har vi hatt tradisjon for at helse er en privatsak. Kanskje inntil at røykeloven kom. Nå er spørsmålet hvor langt ledelsen skal engasjere seg i hvilken mat de ansatte spiser, og hvorvidt de beveger seg. Skal det være stimuleringsaktiviteter eller skal det være pisk? På Mølla har de funnet en god balanse mellom mas og motivasjon.

Det er ikke mye som er igjen av den gamle bedriftshelsetjenesten etter at det ikke var lovpålagt lenger. Nå er det derimot lovpålagt at lederen i en bedrift skal ha gjennomgått et Helse Miljø og Sikkerhetskurs (HMS). Vi ser stadig flere private initiativ på virksomheter som tilbyr sunn mat i subsidiert kantine, trening i arbeidstida, røykesluttkurs og treningskort. På BI tilbyr de til og med psykologtjeneste for de ansatte. Den mentale helsen vies dermed også oppmerksomhet.

Jeg tror veldig på veiledning og økt kunnskap i hvordan mat og bevegelse kan påvirke kroppen vår, og faktisk vår ytelsesevne. Med et stadig sterkere fokus på helse i det offentlige rom så er det også naturlig at virksomheter i større og større grad tar helsa til de ansatte på alvor. I kamp om de gode hodene kan det kanskje bli et konkurransefortrinn å være en sunn virksomhet - i alle betydninger av ordet. Det var i hvert fall det Mølla i Moss erfarte.

Bildet er lånt av Aftenposten og fotografen er Svein Furulund.

Ingen kommentarer: