mandag 19. januar 2009

Hva skal til for å lykkes, kvinne?

McKinsey har identifisert hva som skal til for at kvinner skal lykkes på toppen. For å lykkes som leder, må du som kvinne finne mening i det arbeidet du gjør.

De fleste er enig om at det er for få kvinner på toppen. Norge er unik med sine nærmere 40 % i ASA styrene. I Europa er kun 11 prosent av styremedlemmene kvinner. I USA har mindre enn en tredjedel av selskapene kvinner i sitt øverste sjikt. I Sør-Korea har 74 prosent av selskapene ingen kvinnelige ledere overhode.

McKinsey gir 5 råd til kvinner som ønsker å lykkes:
1. Finn mening i arbeidet ditt: Kvinner trives best hvis de finner mening i arbeidet. Derfor er det viktig for kvinnelige ledere å finne sine sterke og utvikle disse i et arbeid som er inspirerende for dem.

2. Få mer energi: Hvor kommer energien din fra og hvor bruker du den? For å lykkes må man ha evnen til å kontrollere energien og hvordan energien brukes.

3. Nettverk: Identifiser mennesker som kan hjelpe deg å vokse, bygg sterkere relasjoner og øk følelsen av tilhørighet.

4. Engasjere: Finne din egen stemme, bli selvstendig og være flinkere til å se muligheter og ta nødvendig risiko når sjansen byr seg frem.

5. Positivt mentalt bilde: Kvinner trenger en positiv innstilling til livet for å trives. Det er viktig å finne konstruktive måter å se verden og utvide horisonten. Det er også viktig å opparbeide styrke til å tåle motgang.

Kilde: McKinsey Quarterly

Hvis du er interessert kan jeg sende deg hele artikkelen om du gir meg din e-postadresse.

1 kommentar:

INGE JAN HENJESAND sa...

Det skulle ikke forundre meg om det er det samme som skal til for at menn skal lykkes på toppen...