torsdag 18. desember 2008

Hvorfor nås ikke målene som er satt?

Ved utgangen av året avsluttets Kunnskapsdepartementets Program for digital kompetanse. Programmet er en sektorovergripende satsing for hele utdanningsektoren, og skulle bidra til digital kompetanse i skolen. Digital kompetanse er definert som "...den kompetansen som bygger bro mellom ferdigheter som å lese, skrive og regne, og den kompetansen som kreves for å ta i bruk nye digitale verktøy og medier på kreativ og kritisk måte."

Abelia har gjort en evaluering av planen og har funnet at 24 % av målene i planen er oppnådd. Hvilket er en aldri så liten skandale. I praksis betyr det at milliardinvesteringer i PC'er og utstyr står ubrukt i skolen. Et betimelig spørsmål er hvorfor når ikke det offentlige de målene som er satt? Et viktigere spørsmål er hva som skjer med de visjonære ambisjonene i planen? Jeg håper ikke at avslutningen av planens levetid betyr at tiltakene som ikke er oppnådd ender sitt liv i en skuff. Tvert i mot må målene operasjonaliseres. En utbredelse og bruk av digitale læremidler i skolen fordrer kompetente lærere. Det er bare å brette opp ermene og sette i gang arbeidet.

Ingen kommentarer: