mandag 1. desember 2008

Innovasjon i krisetider

Jeg har et innlegg om innovasjon i krisetider sammen med min kollega Inge Jan i dag i DN. Utgangspunktet var Innovasjonsmeldingen som er ventet en av de nærmeste dagene. I disse krisetider er det desto viktigere faktisk å investere i kunnskap som en motkonjunkturpolitikk. Det tror jeg at regjeringens representanter i Kunnskapsdepartementet er enig med oss i. Dessverre ser det ikke ut til at budskapet er nådd fram i høyblokka hos statsministeren.

Ingen kommentarer: