tirsdag 23. desember 2008

FRP sitt usaklighetsnivå når nye høyder...

Jeg har gjennomgått utkastene til partiprogrammer på borgelig side, og synes det er generelt mye bra innen kunnskap og teknologi med et STORT unntak. FRP sitt forslag til program gjør meg både overrakset, skremt og tidvis sjokkert. Det er rett og slett begredelig lesing. Noen av forslagene har en total mangel på virkelighetsforståelse. Utkastet (nummer 2) bærer dessuten preg av manglende sammenheng mellom ord og handling. Anbefaler FRP forøvrig å ta en aldri så liten språkvask før endelig program ferdigstilles. Det er MYE mye å hente her for alle politiske motstandere.

Her er noen av forslagene til tiltak under forskning i kursiv - med mine kommentarer i rødt:
• At grunnforskning skal finansieres av det offentlige, og forskning ved universiteter og høyskoler bør finansieres gjennom eget opplegg. Hvilket eget opplegg??? Beskrives aldri mer konkret. • At bedrifter i hovedsak finansierer næringsrelatert forskning i samarbeid med forskningsinstitusjonene. FRP må ha misforstått om de tror forskningsinstitusjonene har særlig midler til å finansiere næringsrelatert forskning.... • Likebehandle forskere når det skal rekrutteres til vitenskapelige toppstillinger, administrative og faglige lederstillinger og doktorgradsstipendiater. Har forskere vært forskjellsbehandlet tidligere??? • At det offentlige må føre en aktiv og målrettet forskningspolitikk slik at Norge kan vokse inn i fremtiden. Helt konkret hvordan skal Norge vokse? I lengden? Bredden? eller kanskje høyden?

Min oppfordring til alle som i det hele tatt skulle vurdere å stemme FRP er at de først må lese programmet før de tar en endelig beslutning. Velger de etter det å stemme på FRP likevel kan de faktisk bare ha det så godt. Skrekk og gru om FRP kommer inn i maktens korridor.

1 kommentar:

INGE JAN HENJESAND sa...

Interessante observasjoner! Tror ikke jeg skal stemme på FRP nei... og jeg er ikke begynt på SV og SP sitt program enda...