mandag 29. september 2008

Jeg heier på Sintef

Jeg har vært og besøkt Trøndelagen og Sintef i dag. Skandinavias største forskningsinstitutt har vi virkelig grunn til å være stolte over. De har over 2000 medarbeidere fra 50 nasjoner. 12 % er fra andre nasjoner enn Norge. Mange av deres nye medarbeidere er utlendinger - som ønsker å komme til Norge og Sintef fordi de har de fremste fagmiljøene innen for eksempel miljøteknologi. Sjefen for Sintef, Unni Steinsmo, sa før sommeren at hun og Sintef ønsker å bidra til Stoltenbergs månelanding.

I Sintef har de folkene, fagmiljøene og de har viljen. Vi trenger nå en regjering som tør å satse slik at Norge beholder sin front-posisjon innen vindkraft, solceller etc. En satsing som vil sikre at Norge blir en netto-bidragsyter på fornybar energi i framtiden. Vi trenger en regjering som 7. oktober legger fram et budsjett med de nødvendige investeringene i utstyr og laboratorier. Da vil jeg kanskje vurdere og heie litt på regjeringen også en periode.

Ingen kommentarer: