lørdag 20. september 2008

Ny politikk for kreativitetssamfunnet

I går var jeg å hørte på Richard Florida som snakket om den kreative klassen på Sjømannskolen i forbindelse med Mandag Morgen sitt 5 års jubileum. Jeg har skrevet en sak om hans innlegg på Abelia sine hjemmesider.

Alle mennesker har et kreativt potensiale sier Florida. Han etterlyser ny politikk og et nytt sosialt system. Og han sier videre at Norden og Norge har et utmerket utgangspunkt for å utvikle et nytt tankesett for kreativitetssamfunnet. Arbeiderpartiet er tuftet på industrilogikk. Venstre er det partiet som er best i stand til å ta Florida sin utfordring og utvikle en ny politikk. En politikk som kan sikre at alle skal kunne dra nytte av sitt kreative potensial. Spesielt skolen må ses med nye øyne. Det er ikke nok å putte inn kunstfag i skolen. Hele skolens logikk må endres. Vi må tenke annerledes om bevegelse og om hvile. Maten som blir puttet inn i barna har også en stor effekt på deres evne til å ta inn ny kunnskap. Selve læringsbegrepet må tas opp til ny vurdering. Det er viktigere å lære barna verktøy for å lære enn fylle dem med detaljer. Utfordringen er herved sendt.

For dere som ønsker å være med å diskutere hvilke implikasjoner The Creative Man har på vårt samfunn og ledelse anbefaler jeg et frokostseminar om temaet i regi av Abelia.

Ingen kommentarer: