mandag 22. september 2008

Media oppe til debatt


Det er en interessant diskusjon i gang om media, spesielt i Aftenposten sine debattsider.Viser til egen sak om Innsikt vs. Informasjon.

Heidi Nordby Lunde - i Bloggverden bedre kjent som Vampus - skriver i Aftenposten i dag: Vokterne ingen vokter. Hun tar opp problemet med at det mediekollegaer i mellom settes lite kritisk søkelys på hverandres virksomhet. Vampus tar opp forventningen om at uavhengige bloggere skulle bli en form for femte statsmakt som overvåker mediene. Og realiteten - at det er få bloggere som hverken setter dagsorden eller selv driver egen gravejournalistikk.

Jeg er optimistisk på bloggernes vegne. Jeg tror og håper at flere kan se blogging som en interessant og egnet kanal for å sette ord på sitt engasjement. Sette ord på hva de tenker og føler om det som skjer i samfunnsdebatten. Og gjerne starte nye debatter, eller være alternative stemmer i den pågående debatten. Jeg håper media vil være åpne og nysgjerrige på disse nye stemmene. Og at disse stemmene kan bli invitert inn i de offisielle debattene. Utfordringen er herved sendt.

Vil også vise til Aftenposten sin egen debattredaktør, Knut Olav Åmås sin kommentar i dagens Aftenposten: "Når boken blir en vare". Enig! Jeg er sterkt kritisk til medias omtale av selv-biografiene. Jeg har ofte lurt på hva som er hensikten til selv-biografen. Det kan umulig være penger som er inspirasjonskilden. Det er ikke mange bøker i denne kategorien som selger mer enn 1000 stykk. Det vi vet er at media gir uforholdsmessig stor spalteplass og Grosvold gir mengder av føleplass for stemmen til selv-biografen. Hvor selv-biografen alene får brette ut om sin versjon i detalj - uten at en eventuell motpart får anledning til å svare opp og gi sin versjon. Vil media rette et kritisk søkelys mot denne praksisen?

Ingen kommentarer: