tirsdag 30. september 2008

Kreativitetssamfunnet

Vi har gått fra industrisamfunnet, gjennom drømmesamfunnet og er nå, i henhold til Institutt for Fremtidsforskning i København, på vei inn i Kreativitetssamfunnet. (Se også egen sak om ny politikk for kreativitetssamfunnet under). Jeg synes dette scenarioet er spennende tenkning, og vil gjerne anbefale en bok av en av instituttets medarbeidere, Klaus Mogensen: The Creative Man. I tråd med kreativitetssamfunnets logikk er selvsagt boken nedlastbar gratis på deres hjemmeside.

Flere danske virksomheter, herunder Jyske Bank, har faktisk transformert sin virksomhet i tråd med ideene i boken. Det har betydning for ledelse, organisering, forretningsmodeller og ikke minst innpakking av produkter (eller manglende innpakking - fordi konsumenten ønsker å bestemme selv). Jeg tror at det er de selskapene som tar dette tankegodset innover seg som vil være morgendagens vinnere. En slik oppmerksomhet er spesielt viktig i nedgangstider.

Abelia skal holde seminar med Mogensen og the creative man 23. oktober.
Ingen kommentarer: