onsdag 3. mars 2010

Kan det tilgis? Det ukjente folkemord

Kan det noen gang tilgis den behandlingen Aboriginerne (Australias urinnvånere) ble utsatt for av Engelskmennene? Fra Captein Cook ankom Australia 19. april 1770 og erklærte landet for Terra Nullus – til tross for at det allerede bodde folk her. Dette viste Kaptein Cook fordi han hadde lest reiseskildringer fra nederlenderne som var her i allerede i 1606.

Siden ble Aboriginerne regelrett utsatt for et folkemord. Ingen grunn var for stor eller liten for å ta livet av en enkeltperson til en hel stamme. En ung dame strandet på Fraser Island. Når hun ble ”reddet” påsto hun at hun var blitt tatt til fange av Aboriginer stammen som bodde der (noe som i ettertid viser seg være lite sannsynlig). Dette resulterte i at en hel stamme av Aboriginere ble drept – og ikke de som bodde på Fraser Island. Noen helt andre måtte bøte for livet for en ugjerning ingen hadde begått.

Engelskmennene ble mer ”sivilisert” i sin diskriminering av Australias urinnvånere etter hvert. En hel generasjon barn ble tatt fra foreldrene sine og vokste opp hos hvite. De ble fratatt sin familie og vokste opp uten kunnskap om sin bakgrunn. De ble også fratatt sitt liv – selv om de levde. Denne generasjonen er i ettertid blitt omtalt som den stjålne generasjonen, og dette pågikk helt til 1960-tallet.

Først i 1967 ble Aboriginerne definert som ”mennesker” i henhold til loven. Før den tid var de ansett som en del av faunaen på lik linje med planter og trær! De ble oppfattet som lavere på rangstigen enn hottentotter. I 1967 fikk de stemmerettigheter og andre menneskerettigheter.

Mye av skaden er allerede skjedd og kan aldri rettes opp. Engelskmennene har fratatt Aboriginerne landet sitt – selv om de oppfatter land som noe som du ikke eier selv. Landet eier deg. De har fratatt dem sitt gamle levesett – og nærheten til naturen. Det er en gruppe Aboriginere som vokser opp nå og som prøver å ivareta mye av det gamle språket og de gamle skikkene.

Et unnskyld har holdt langt inne. John Howard, statsminister på 90-tallet og inntil noen få år siden klarte ikke å beklage. Den sittende statsministeren har derimot gitt et pardon. Et pardon det var knyttet mange forventninger til, men som ikke har resultert i noe. Ingen økonomisk erstatning til tross for at penger aldri kan gjøre opp for den urett som er begått.

Australia er et multikulturelt samfunn hvor det prates mye om ivaretakelse av de ulike minoritetene sine rettigheter. Libanesere. Kinesere. Indere. Det prates veldig lite om Aboriginerne sine rettigheter og hvordan de skal ivaretas. Hvordan de skal få oppreisning. Som en Aboriginer fra Djapukai stammen sa til oss – bør de ikke starte med oss? Vi som var her først? Når skal vi bli sett?